Furnirana sobna vrata Nis se furniraju plemenitim furnirima I klase: hrast, jasen, orah, trešnja, bukva i drugi, a po izboru kupca . Furnirana Vrata se furniraju plemenitim furnirima I klase: hrast, jasen, orah, trešnja, bukva i drugi, a po izboru kupca . Na krilima je moguće raditi različite kanalure uz slaganje jedne ili više vrsta furnira u raznim pravcima i kombinacijama. Furnirana vrata se završno mogu lakirati natur (prirodan izgled drveta) ili bojiti (bajcovati) u tonu po izboru kupca . Vrata se lakiraju poliuretanskim osnovnim i završnim lakom sa svim potrebnim predradnjama. Furnirana sobna vrata Nis se furniraju plemenitim furnirima I klase: hrast, jasen, orah, trešnja, bukva i drugi, a po izboru kupca . Furnirana Vrata se furniraju plemenitim furnirima I klase: hrast, jasen, orah, trešnja, bukva i drugi, a po izboru kupca .

SOBNA VRATA

Sobna vrata predstavljaju veoma bitan element enterijera, jer pored njihove osnovne funkcije ( toplotne i zvučne izolacije) koja se podrazumeva, u današnje vreme velika pažnja posvećuje se i njihovom dizajnu. Upravo zbog toga Šourum plus se bavi proizvodnjom i prodajom sobnih vrata po Vašoj želji i meri.

FURNIRANA  SOBNA VRATA

Vrata se furniraju plemenitim furnirima I klase: hrast, jasen, orah, trešnja, bukva i drugi, a po izboru kupca . Na krilima je moguće raditi različite kanalure uz slaganje jedne ili više vrsta furnira u raznim pravcima i kombinacijama.

Furnirana vrata se završno mogu lakirati natur (prirodan izgled drveta) ili bojiti (bajcovati) u tonu po izboru kupca . Vrata se lakiraju poliuretanskim osnovnim i završnim lakom sa svim potrebnim predradnjama.

FREE QUOTE

Do you need help with electrical maintenance? Fill out this form to get in touch.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.
[contact-form-7 id="131" title="Contact Page Form"]